Donationer fra RØRK

Rotary er kendt for sit humanitære arbejde, og Roskilde Østre Rotary Klub har som mange andre klubber et Projekt- og Foundationudvalg, der koordinerer arbejdet.
De projekter, vi engagerer os i, gør en forskel og er med til at samle klubben om fælles aktiviteter med et godt formål.
Alle projekter støttes af klubbens midler, som kommer fra medlemmernes kontingenter og velgørende initiativer.

Internationalt projekt: Børnehjem i Nepal

Roskilde Østre Rotary Klub støtter i disse år børnehjemmet "Boys Transit Home", Panauti, Kavrepalanchowk, Nepal
Donationen indeholder bordtennisborde, fodbolde og mål, bøger og reoler til bibliotek, white boards, tv, køleskab, mikrobølgeovn og vaskemaskine.
For at sikre at penge og indkøbte ting når frem til de rigtige, sker donationen i tæt kontakt med den lokale Rotary klub Dillibazar Katmandu.
Der er også kontakt med en dansker i lokalområdet, som vil følge op på at tingene når frem.

Lokale donationer

Vi har gennem årene støttet en lang række lokale projekter, ofte som sponsorer over et antal år, bl.a.

  • Julekasser til dårligere stillede familier i Roskilde gennem Mødrehjælpen
  • Deltagelse for flere unge i Rotary Youth Leadership Academy (RYLA)
  • Træer til plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård
  • Billardbord og "slyngelstue" til plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård
  • Ungdommens Røde Kors
  • INSP - værested for unge. Doneret komfur og emhætte til (stor)fælleskøkken
  • Kirkens Korshærs Varmestue Cafe Klaus
  • Mødestedet Ventilen for ensomme unge
  • Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård - årlig udflugt

Internationale donationer: End Polio

Polio - på dansk også kaldet børnelammelse - er en akut virusinfektion, som angriber nervecellerne i centralnervesystemet. Herved opstår sygdommen "paralytisk polio", hvor der i løbet af ganske få dage ofte udvikles blivende lammelser af et større eller mindre antal muskler. Sygdommen angriber primært børn og den kan ikke helbredes - kun forebygges!
"End Polio" er Rotarys kampagne for at udrydde polio globalt, og Rotary klubber overalt i verden har kastet sig ud i projektet.
Roskilde Østre Rotary Klub har også ydet sin del for at indsamle midler til vaccinationerne, hvor blot to dråber vaccine kan redde et barn.
Udgiften til vaccine til et barn er ca. 0,50 USD, men dertil skal lægges udgifter til transport, nedkøling frem til vaccinationsstedet, personer til at foretage vaccinationerne og uddannelse.

350 dødsfald i Danmark i 50'erne
Mange voksne kan stadig huske deres mors bekymrede blikke, når de under den store polioepidemi i begyndelsen af 1950'erne fortalte, at de følte sig utilpasse.
For statistikken talte sit tydelige sprog: 7000 personer, hvoraf de fleste var børn, blev ramt af sygdommen, 3000 fik lammelser og 350 døde inden for kort tid.
Epidemien betød, at der blev udviklet en effektiv vaccine, og i årene 1955-1956 blev den danske befolkning vaccineret.
En ny polioepidemi i 1961 blev følgelig væsentligt mindre end frygtet, og i 1976 blev det sidste tilfælde af polio registreret i Danmark.
Så heldig er en stor del af verdens befolkning desværre ikke, og i 1985 begyndte Rotary en målrettet international kamp mod polio under overskriften "End Polio Now".

2 mia. USD indsamlet på 30 år
Rotary har siden da indsamlet og anvendt ca. 2 mia. USD, mens projektets største private sponsor Melinda og Bill Gates Foundation har doneret ca. 3 mia. USD.
Bill Gates har ved flere internationale arrangementer udtalt sig om Polio bekæmpelsen og lovet, at han vil bidrage med store donationer indtil Polio er udryddet for stedse.
Foreløbig vil Melinda and Bill Gates Foundation matche hver dollar/krone, som Rotary indsamler til projektet med 2:1. Endnu et vigtigt incitament til at fortsætte kampen mod de sidste polio tilfælde med uformindsket styrke.

Fra 350.000 tilfælde til 10 på 30 år
Antallet af poliotilfælde er faldet betydeligt i perioden. I 1985 var der 350.000 tilfælde om året i 125 lande og i 2009 1457 tilfælde, heraf 1144 i de fire lande, som kæmper med polioepidemier: Afghanistan, Indien, Nigeria og Pakistan. I 2012 kunne WHO fjerne Indien fra listen og kunne i 2014 og opgøre det samlede antal poliotilfælde til 350.
I de seneste år har der været under 10 tilfælde om året. Man kan først erklære sygdommen for udryddet når der ikke har været tilfælde i tre på hinanden følgende år.
Indtil da skal alle børn i verden fortsat vaccineres.
Gennem årene er mere end 2 mia. børn blevet vaccineret mod polio, og mere end 20 mio. frivillige har deltaget i disse vaccinationer.
Dette har bevirket, at ca. 500.000 nye poliotilfælde om året er afværget og et lignende antal vil blive afværget fremover, såfremt de involverede organisationer og lokale regeringer holder fast og muliggør en fortsættelse af vaccinationer mange år ud i fremtiden.
Roskilde Østre Rotary Klub har både alene og sammen med klubber i området været aktiv i projektet.